Mange på Hydraulikkfilter kurs

DP Filterteknikk AS har gjennomført 4 eksterne hydraulikkfilter kurs for sine kunder nå i vår.

Hydraulikkfilter


Temaene har vært:

  • Renhetsklasser for olje ISO / NAS
  • Teknisk spesifikasjon på filter
  • Hvordan fungerer et hydraulikkfilter
  • Hvilke produkter finnes i dag
  • Hvordan bruke de ulike produktene
  • Hvordan ta oljeprøver og bruk av disse

 

Kursene var gratis. Vi la vekt på en aktiv dialog med deltakerne, det ble gode spørsmål og diskusjoner med deltakernes egne erfaringer og utfordringer.

 

 

 

 

 

03. mai, 2013