Når fryser dieselen?

frozen petrolDieselmotorer kan få problemer i høy kulde over lengre tid.

Vanlig norsk vinterdiesel begynner å felle ut vokskrystaller og bli tåkete ved minus 22 grader.

Dette vil ikke gi noen umiddelbare problemer, men dersom temperaturen i dieselen faller under minus 22 grader, så kan du risikere tette dieselfiltre. Dette vil variere fra motor til motor, og det avhenger av om motoren er jevnlig i bruk eller ikke.

 

Dieselfilteret bør skiftes/dreneres for vann før hver vintersesong. Vann kan felles ut og samles opp i filteret. Når vannet fryser reduseres kapasiteten til dieselfiltret, og det skal mindre til før filteret tettes og blokkerer drivstofftilførselen.

Donaldson filtrene er utstyrt med en Twist & Drain™ ventil for å drenere vann som er blitt fjernet og oppsamlet ved bunnen av filteret. Les mer

For effektiv og enkel visuell inspeksjon av vannstand, bruk P569758, vann samlingsbolle. Les mer

05. november, 2013