Oljeanalyse

OljeOljeanalyser inngår ofte i såkalt tilstandsbasert vedlikehold, i feilsøking på mekanisk maskineri eller til produktteknisk informasjon. Det finnes ulike typer av analyser, alt etter hva man ønsker å få svar på.

En oljeanalyse skal sikre

  • at utstyret blir pålitelig
  • gjennomføre planlagt vedlikehold
  • senke de totale kostnader ved å eie utstyr

Tilstandsbasert vedlikehold er den unike muligheten for kunden å enten forebygge skader/driftsstans eller planlegge service/vedlikehold uten uforutsett driftsstans og medfølgende tapte inntekter.

Les mer

06. januar, 2015