august 2016

18.08.2016 Komplette filterenheter for utleie

Vi har flere forskjellige komplette filterenheter for utleie: D30 Desorber Er spesielt utviklet for applikasjoner som har stor vannforurensning og er særlig egnet for smøremidler som danner stabile emulsjoner. Systemet er utformet som en lukket sløyfe. Har ingen uønskede utslipp til atmosfæren og gir både vann og partikkel frie systemer.       PTU3 27/54 PTU3 27/54  […]

18.08.2016 Hvorfor er olje og drivstoffanalyse viktig?

Oljeanalyser inngår ofte i såkalt tilstandsbasert vedlikehold, i feilsøking på mekanisk maskineri eller til produktteknisk informasjon. Det finnes ulike typer av analyser, alt etter hva man ønsker å få svar på. En oljeanalyse skal sikre: • at utstyret blir pålitelig • gjennomføre planlagt vedlikehold • senke de totale kostnader ved å eie utstyr Tilstandsbasert vedlikehold er den unike […]