Bilmerke / Modell     Årsmodell. Ant Alternativ 1 Alternativ 2 AGM/EFB  
BEDFORD
CF Diesel 1970-> 1 61048
DLA, DR, KM 1980-> 2 61048
TK570, TK750 1976-> 1 61048
TL750, TL860 1980-> 1 62513
TL900 1980-> 2 62513
TL1000 1980-> 1 62513
TL1020, TL1260 1980-> 2 62513
TL1470, TL1630 1980-> 2 62513
TM1500, TM1700 1975-> 2 62511
TM1900 1977-> 1 62511
TM4400 1975-> 2 62511

Send forespørsel