Batteri

Teknisk informasjon
Forklaringer til forkortelser i listene vår.