Dafo brannslukking

Vi monterer og har ettersyn av Dafo brannslukkingssystem.

Motor, hydraulikk, drivstoff og el-installasjoner utgjør de største brannrisikoene på et kjøretøy. Branner utvikler seg ofte svært raskt og er vanskelige å slokke med håndslokkeapparater. Forsikringsselskapene krever derfor faste slokkeanlegg på skogs-, torv- og flismaskiner.