Hva er et sentralsmøresystem?

Vi leverer en rekke forskjellige sentralsmøresystemer, en-linje anlegg, to-linje anlegg, multi linje anlegg, progressiv anlegg og spesial anlegg. Alle tilpasset til sine forskjellige områder. Til vei og anleggsbransjen har vi valgt å benytte progressivsystem. Systemene er enkle, robuste og pålitelige.

Et progressiv systemet er et lukket system uten pakninger slik at det ikke skal oppstå lekkasjer. Det kan ha et arbeidstrykk opp i mot 350 bar. Abeidstemperatur -30 til 100 grader celsius.

I et progressiv system fordeles smøremiddelet til smørepunktene via en progressiv fordeler uten å redusere volumet. Et særtrekk ved dette systemet er at det vil overvåke evt. tettheter i systemet og varsle om dette. Man kan benytte forskjellige pumper til dette systemet, avhengig av kraftkilde. Normalt på rullende materiell, er 24 volt pumpe med 2 liter beholder.Lincoln Quicklub er montert tusenvis av anleggsmaskiner i Norge. Lincoln Quicklub er helt klart det system som er mest benyttet i denne bransjen. Lincoln Quicklub kan fordele NLGI grad II fett ved lave temperaturer.

Pumpe
Det benyttes normalt en elektrisk drevet Lincoln Quicklub 203 pumpe.

Det kan også benyttes en størremodell 215 pumpe og luft eller hydraulisk drevne stempel pumper.Et Quicklub anlegg kan også inngå som et undersystem i et større smøreanlegg, og forsynes fra f.eks en to-linje fordeler.

Fordelingsblokker SSV
Fordelingsblokkene er kjernen i systemet, og disse fungerer progressivt.

 

 

 

 

 

 

Hovedfordeler
Hovedfordeleren er den første fordeleren i smøreanlegget. Den doserer og fordeler ut smøremiddel til underfordelerne. Fordeleren er utstyrt med en indikator, enten i form av en stift eller en elektronisk sensor, som gir en indikasjon på anleggets funksjon.

Underfordelere
Underfordelerne doserer ut den mengden smøremiddel som blir tilført fra hovedfordeleren, ut til smørepunktene.

Smørepunkt
Hvert enkelt smørepunkt er tilkoblet en underfordeler, og blir tilført en tilmålt dose fett på tidsinnstilte intervall.