Hvorfor sentralsmøring?

Egenskaper & fordeler

– Forlenger levetiden på maskinen din
– Reduserer drift og vedlikeholdskostnadene dine

– Øker maskinens oppetid

Har du tenkt på vedlikeholdskostnadene ?
Vedlikeholdskostnadene i forbindelse med innkjøp av en anleggsmaskin blir ofte oversett. I våre øyne er en anleggsmaskin ikke komplett uten at det montert et sentralsmøreanlegg.

Man oppnår en mer effektiv utnyttelse av maskinene når man smører under drift. Når man smører i drift gir dette en betydelig bedre fordeling avsmøremidlet. Normalt smører en maskinfører kanskje en gang om dagen når maskinen står stille, hvilket medfører atbolter og lagre kun smøres på en ”side”. Dette unngår du ved kontinuerlig smøring som gir en lengre levetid på din maskin, færre driftsstans, og øker salgsverdien på maskinen. Det er både fornuftig for økonomien og maskinen å smøre under drift da man oppnår en mer effektiv utnyttelse avmaskinen.

Det lønner seg med sentralsmøring.
Et sentralsmøresystem er en mindre investering sett i forhold til de mange fordelene det gir. I forhold til prisen på en ny maskin er det en liten investering for å oppnå en lengre levetid og økt produksjonskapasitet. Tilbakebetalingstiden på investeringen i et sentralsmøresystem er derfor meget kort.

Hvilke fordeler oppnår du med sentralsmøring
– Korrekt smøring reduserer maskinens slitasje og øker maskinens salgsverdi
– Ingen tap av tid på smøring (manuell)
– Mindre forbruk av fett
– Levetiden på maskinen øker vesentlig
– Korte smøreintervaller er med på å holde skitt og smuss ute
– Lavere reparasjons- og vedlikeholdskostnader

Progressive fordelerblokker gir nøyaktig tilmålt smøremiddeldosering
til hvert smørepunkt
– Så lenge det leveres smøremiddel til fordelerblokken vil den fordele det til smørepunktene
– Ingen slitasjedeler, ingen fjærer, ingen dynamiske tetninger eller o-ringer i blokkene
– Fordelerblokken fungerer fra -40 grader opp til + 80 grader

Slik virker Lincoln Quicklub
En elektrisk drevet høytrykkspumpe fører/mater smøremiddel inn i hovedfordelerblokken. Smøremiddelet ledes derfra ut til underfordelingsblokkene og igjen ut til smørepunktene i nøye avmålt mengde. Fordelerblokkene drives av det hydrauliske trykket som genereres av pumpen. I de tilfellene hvor et smørested er blokkert, vil systemet indikere / varsle dette.

 

 

 

 

 

 

 

 

Progressive fordelerblokker gir nøyaktig tilmålt smøremiddeldosering
til hvert smørepunkt
– Så lenge det leveres smøremiddel til fordelerblokken vil den fordele det til smørepunktene
– Ingen slitasjedeler, ingen fjærer, ingen dynamiske tetninger eller o-ringer i blokkene
– Fordelerblokken fungerer fra -40 grader opp til + 80 grader