Start | Dynamo

Vi har spesialisert oss på leveranser av startmotorer og dynamoer til anlegg, industri og marine. Gjennom årene har vi opparbeidet oss et bredt spekter av leverandører av nye og byttekomponenter.

Mye leveres direkte fra eget lager, og sikrer dermed høy grad av tilgjengelighet for deg som kunde.

Vi har også verksted med testbenk for testing av startmotorer og dynamoer.