Det flytende pulveret Forrex

Forrex® er en slokkevæske som er utviklet for å kombinere skumslokkernes enkle håndtering med pulverets høye slokkeeffekt. Fram til i dag har pulver vært det mest allsidige og effektive slokkemidlet.

Pulver har vært brukt i brannslokkere og annet utstyr der høyest mulig slokkeeffekt i forhold til volum har vært påkrevd. Ulempen med pulver har vært nedgrising. Pulver er også vanskelig å distribuere effektivt gjennom lange rørledninger i slokkesystemer. Valget mellom pulver og skum har alltid vært et problem – lavere slokkeeffekt med skum og begrenset bruksområde med pulver. I dag finnes det en løsning på problemet – Forrex®

Mer effektivt enn skum og renere enn pulver
Pulver er i dag det mest brukte slokkemidlet i håndslokkeapparater. Det har høy slokkeeffekt og kan brukes på branner i de fleste materialer. Ulempen med pulver er at det griser til og hindrer sikten ved slokking eller evakuering. Som et alternativ til pulver har derfor vann og i våre dager skum vært mye brukt i hjem og offentlige miljøer og på andre steder der pulver har vært ansett som mindre praktisk. Skumslokkere er også enkle å håndtere med lang tømningstid og kastelengde. Ytterligere en fordel med skumslokkere er at væsken effektivt hindrer etterantenning selv ved bruk på brennende væsker. Alle disse fordelene ved skumslokkere har også Forrex -slokkerne. I tillegg har de egenskaper som tidligere bare har vært forbundet med pulverslokkere.

  • Forrex® har vesentlig høyere slokkeeffekt enn konvensjonelle skumvæsker. Forrex® slokker med mindre mengder og ved lavere påføringshastigheter, noe som gjør væsken spesielt egnet for håndbrannslokkere og mindre slokkeanlegg samt sprinklere.
  • Væsken kan oppbevares i lengre tid, mange ganger opptil 10 år. Filmskum i premiks har en      lagringstid på 2 til 5 år.
  • Forrex® kan frostsikres ned til –30 oC, noe som er umulig med vanlig skumvæske.
  • Forrex® finnes også i en alkoholbestandig utgave. Vanlige skumslokkere kan ikke brukes mot brann i alkoholer.

Ulike varianter for ulike brannrisikoer
Forrex® finnes i flere ulike varianter for ulike bruksområder:

Forrex® type A
Beregnet på branner i tre, papir, tøy og andre branner i fiberholdige materialer. Sammenlignet med vann har Forrex® type A en mangedoblet slokkeeffekt.

Forrex® type AB
En høyeffektiv væske beregnet på brannrisikoer i både brannfarlige væsker og fiberholdige materialer.Sammenlignet med konvensjonelt filmdannende skum er slokkeeffekten vesentlig forbedret ved både A- og B-brann. Forrex® type AB er ikke beregnet på brann i alkoholer og andre polære væsker. Forrex type AB er spesielt egnet i håndbrannslokkere der høy slokkeeffekt og lang lagringstid er ønskelig.

Forrex® type AB-30
Forrex® AB-30 har muliggjort den første og hittil eneste frostsikre skumslokkeren i Sverige. Den frostsikre varianten av Forrex® har en slokkeeffekt som kan sammenlignes med konvensjonelle skumslokkere. Den egner seg derfor spesielt for håndslokkeapparater og slokkesystemer utendørs og på andre steder med risiko for lave temperaturer. Forrex® AB-30 er mye brukt til beskyttelse av busser, skogsmaskiner og andre kjøretøy, og det er godkjent av forsikringsselskapene ifølge RUS-bestemmelsene. Det brukes også av det svenske forsvaret på militære kjøretøy.

Forrex® type AR
Alkoholbestandig slokkevæske som egner seg for både A-brann og B-brann, både i petroleumsprodukter og alkoholer. Væsken kan brukes til håndbrannslokkere, punktbeskyttelse og sprinklersystemer. Forrex® type AR har en unik fordel ved bruk i sprinklersystemer av våtrørtype. I motsetning til konvensjonelle alkoholskumvæsker kan Forrex® type AR lagres i lengre tid i rørsystemer. Ved brann kan slokking påbegynnes med det samme sprinklene aktiveres.Normalt kan ikke alkoholbestandig skumvæske oppbevares i slokkende konsentrasjon i sprinklersystemer. Det er også den eneste alkoholbestandige skumvæsken på det svenske markedet som kan brukes i trykkladede håndslokkere.