Fritidsbåt

AnkerVi leverer alle typer filter til fritidsbåter.

Egne filterlister til båtmotorer i Dp Filtersystem.

Vi leverer også batteri, dynamo og startmotorer. Vi har også verksted som overhaler brennstoffpumper og ventiler. Finn ditt filter her.

 

DP1000 adapter 

Det er mange dieselmotorer hvor  » CAV» dieselfilter står montert. Når du skifter disse filterelement er det mye arbeid. Det tar tid, pakninger og o-ringer skal tilpasses, ofte blir det mye dieselsøl og lukt.

 

CAV adapter

Hvordan løser DP1000 problemet?

Vi har utviklet DP1000, et adapter som enkelt monteres opp i eksisterende » CAV » filterhode.  Du trenger dermed ikke montere nytt filterhode men beholder det eksisterende.

DP1000 bruker spin-on drivstoffiltre som er mye enklere å montere. I tillegg kan man da bruke filter med bedre partikkelfiltrering og som er vannutskillende.

DP1000 kan monteres på applikasjoner til  marine, industri, anlegg og landbruk.

» CAV » filter


 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP1000 montert med ulike typer filter.

DP-1000 med P553004  DP1000 med P550588  DP-1000 med 558000