Dieselfilter

Dagens motorer er bygget på strenge spesifikasjoner og finere toleranser. Dieselsystemer, pumper og dyser krever renere diesel for å oppnå bedre forbrenning og lavere utslipp. Det er derfor de siste fremskritt innen filter media kan utgjøre forskjellen mellom motoreffekt og motorproblemer.

Våre dieselfilter leverer ren, filtrert diesel som hindrer pumpe- og injektorslitasje.

Vi har en komplett linje av spin-on og innsatsfilter.

Forfilter
Dette er filter med stor kapasitet plassert på sugesiden av matepumpen. Disse er grovere filter som også fjerner vann fra systemet før det kommer til pumpen.

Hovedfilter
Filtrene er designet for å tåle høyere trykk enn forfilteret. Filteret  monteres på trykksiden av matepumpen. Det gir høy effektiv filtrering som er nødvendig for å fjerne de minste partiklene. systemer.

Dieselfilter / vann separatorer
Våre dieselfilter / vann separatorer fjerner forurensninger og separerer vann fra dieselen. Vann i dieselen er den vanliigste årsak til havari på commonrail injektorer.
Donaldson Twist & Drain er meget effektiv metode å drenere vann ut av filtrene.

Synteq for dieselfiltrering

Synteq er en teknologi med flere lag av filtermedia. Teknologien er utviklet spesielt for å fjerne vann og forurensing fra dieselen.

 Oversikt over kataloger og brosjyrer for dieselfilter

 

service-tips dieselfilter

service tips diselfilter