FCU 1310

Bærbar partikkelteller inkl. vannsensor

Umiddelbar status på systemrenhet og vanninnhold

Den integrerte pumpen og slangene tillater jobb i

trykk- og returkretser, samt fra prøveflasker

Målingene hentes ut via USB stick og overføres til PC og analyseres ved hjelp av HYDAC’s Fluid Monitoring Software FluMoS

Gjelder for hydrauliske væsker inntil 350 mm2/s (hydraulikkvæsker opptil ISO VG 68)

Ikke i stedet for oljeprøve, men denne forteller deg når du trenger å ta oljeprøve for å sjekke detaljer

 

Bruksområder:

Hydrauliske systemer

Service på mobile hydraulikksystemer

Vedlikeholdsarbeid

Måler:                       Maks. trykk 345 bar

ISO 4406                  Vekt: 13kg

NAS 1638

SAE AS 4059