Oljeanalyse

Oljeanalyser inngår ofte i såkalt tilstandsbasert vedlikehold, i feilsøking på mekanisk maskineri eller til produktteknisk informasjon. Det finnes ulike typer av analyser, alt etter hva man ønsker å få svar på.

En oljeanalyse skal sikre

• at utstyret blir pålitelig
• gjennomføre planlagt vedlikehold
• senke de totale kostnader ved å eie utstyr

Tilstandsbasert vedlikehold er den unike muligheten for kunden å enten forebygge skader/driftsstans eller planlegge service/vedlikehold uten uforutsett driftsstans og medfølgende tapte inntekter.

Sikker drift
Oljeanalyse kan sammenliknes med å ta en blodprøve. Ved å overvåke “helsetilstanden” på utstyret, vil teknisk personell på et tidlig stadium kunne planlegge service evt. reparasjoner eller komponentbytte.

Komponentslitasje
En oljeanalyse kan avdekke spesielle metaller i oljen, som i visse kombinasjoner gir indikasjon på hva slags legering de stammer fra. Ved hjelp av denne informasjonen kan vi fremlegge hvilken komponent som mest sannsynlig har avgitt unormale mengder slitasjepartikler. Denne typeanalyse kalles en spektralanalyse.

Forurensninger
Det er ofte mengden av partikler og event. vanninnhold aom i første rekke er av interesse. Vann og støv/smuss er to typer forurensninger som ikke er gunstig å ha sirkulerende med oljen. Fuktighet bidrar til korrosjon på komponenter og reduserer oljens smøreevne betydelig. I tillegg er vann et potensiellt grunnlag for mikrobakteriell vekst som kan bli et enormt problem. Støv/smuss er særdeles harde partikler som bidrar til “sandpapir-effekt” på komponenter.

Oljeskiftintervaller
Hvorfor bytte oljen etter tidsintervall hvis dokumentasjonen tilsier at oljen er innenfor akseptable verdier og trolig inneholder færre partikler i forhold til ny olje? Mange brukere sparer flere tusentalls kroner i året på å forlenge oljeskiftintervaller. Et oljeskift koster ikke kun prisen pr liter olje, men
også tiden det tar å bytte, driftsstans og reduserte inntjeninger og kostnader forbundet med spesialavfall.

Motorolje

Skjemaene i filmen avviker noe fra våre skjemaer.

Hydraulikk olje

Skjemaene i filmen avviker noe fra våre skjemaer.

For mere info eller bestilling av prøveflasker