Sidestrømsfiltrering service tips

Vi anbefaler at man skifter sidestrømsfiltrene ved oppgitte intervaller.

Bruk maskinprodusentens serviceskjema.
Regelmessig bytte av sidestrømsfiltrene vil forlenge motorens levetid!

Sidestrømsfiltrering service

Oljeanalyse

Oljeanalyser inngår ofte i såkalt tilstandsbasert vedlikehold, i feilsøking på mekanisk maskineri eller til produktteknisk informasjon. Det finnes ulike typer av analyser, alt etter hva man ønsker å få svar på.