Tank filter / Bulk fuel

I et tankanlegg er forurensingskildene mange. Partikler og vann blir tilført fra luft, oljeleverandørens utstyr, korrosjon i eget utstyr ol.

Vi har filter som på en meget effektiv måte filtrerer oljen som blir pumpen inn på systemtanken. I tillegg leverer vi markedets mest effektive pustefiltre som monteres på tanktoppen. Finn ditt filter her.

Clean:  Donaldson Bulk Fuel and Lube Filtrering på innløpet kan tilpasses høye strømningshastigheter ( 3.000 l/min) samtidig som man opprettholder lavt trykkfall og reduserer forurensninger til ønsket renhetsnivå.

Protect: T.R.A.P. pustefilter hindrer støv og fuktighet å komme inn. Tillater høy gjennomstrømning  av væske inn og ut av tanken. Beskytter oljen i tank fra fuktighet med en aktiv Reservoir Vent ™ (ARV). Den trekker fuktigheten ut fra oljen med tørr trykkluft.

Polish:  Filtre monteres på utsløpet av tanken fordi oljen kan være ustabil og selve tanken kan være en kilde til forurensning.  Fltrering på utløpet sikrer at ISO renslighetsnivå oppnås.

Med økende krav til renhet av diesel  på nyere motorer og følsomme hydrauliske system er det blitt mer og mer viktig å beskytte sitt eget tanksystem mot forurensing.

Oversikt over kataloger og brosjyrer for tank filter / bulk fuel