Effektiv tankfiltrering

I et tankanlegg er forurensingskildene mange. Partikler og vann blir tilført fra luft, oljeleverandørens utstyr, korrosjon i eget utstyr ol.

Vi har filter som på en meget effektiv måte filtrerer oljen som blir pumpet inn på systemtanken. I tillegg leverer vi markedets mest effektive pustefiltre som monteres på tanktoppen.

Les mer