Sjekk luftfilteret

Hvor lenge luftfilteret kan holde stand mot støv, avhenger av omgivelsene. Varmen fører med seg støv og pollen, du gjør derfor klokt i å sjekke filterets tilstand nå når våren kommer.

Luftfilter gruppe

Skift før filteret går tett

Dersom filteret sitter så lenge at det begynner å tettes til, vil det minske luftstrømmen. Drivstofforbruket vil da øke, og motorens yteevne blir lavere.

Hvor ofte?
Det er ikke enkelt å si hvor ofte et luftfilter bør skiftes, det avhenger av omgivelsene. Det er lurt å regelmessig sjekk filteret et par ganger i året, for å få en indikasjon på om filteret bør byttes. En generell regel er at det bør byttes på max 1000 timer.

Sår og skitt krever skift

Når filteret er tydelig skitten, MÅ det skiftes. Vær også oppmerksom på eventuelle sprekker og sår i filteret. Disse kan slippe uønskede partikler inn i motoren. Slike skader på filteret, krever også at filteret må byttes.  Mer om luftfilter

Kabin