Smørefett

Dette er et Lithium – kalsium fett basert på mineraloljer. Det inneholder anti -slitasje tilsetningsstoffer, antioksidanter og korrosjonsbeskyttende tilsetninger .
Calcium Lithium EP2 Heavy inneholder en liten mengde av polymer for å forbedre heften. Sammenlignet med klassiske litium – fett, har dette en betydelig forbedret vannmotstand og korrosjonsbeskyttelse .
Fettet er også egnet for smøring av tungt belastede glide- og rullelagre i skogbruk , landbruk og marine applikasjoner.

Må ikke brukes på bremseskiver.