Vi støtter idretten

  

Vi er meget stolte sponsorer av SK Vard Haugesund.